Maciej Fijałkowski

Maciej Fijałkowski

Student III roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Z tenisem związany od 9 roku życia, wychowanek naszego klubu. Od 12 roku czynny zawodnik. Uczestnik wielu turniejów wojewódzkich, ogólnopolskich i mistrzostw Polski. Instruktor tenisa od 2015 roku, pomocnik instruktora PZN.